សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ «តើរឿងនេះជាការពិតទេឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកែប?»


នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានបង្ហាញនូវរូបថតមួយចំនួននិងបានសួរថា «តើរឿងនេះជាការពិតទេឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកែប?»

 

នេះបើតាមបណ្តាញសង្គម Telegram ផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៕